CERRAHİ

Dermatocerrahi ünitemizde tüm işlemler lokal anestezi ile yapılmaktadır. Lezyon işaretlenerek önce lokal anestezi ile bölge uyuşturulmakta, ardından bistüri ile kesilerek çıkarılmaktadır. Daha sonra bölgeye uygun sütür materyali ile dikilmektedir. Dikişler baş-boyunda 5-7 gün, gövde ve kollarda 2 hafta, bacaklarda ise 14-21 günde alınmaktadır. Hastanın kullandığı kan sulandırıcıları kesmesine genellikle gerek yoktur. Eksizyona gelirken tok karna olmalısınız.

Dermatocerrahi uygulamalar hastalarımızda eksizyonel biyopsi, punch biyopsi, shave eksizyon ve tırnak cerrahisi şeklinde yapılmaktadır.

Kanser şüphesi olan, hızlı büyüyen, şekil ve renk değişikliği olan, kanayan benlerin uygun yöntemlerle çıkarılmaktadır.

Deri kanserlerinde önce punch biyopsi yöntemiyle ön biyopsi alınarak tanı konulmakta, sonrasında tamamen çıkarılmaktadır.

Kistler de cerrahi yöntemlerle kesesiyle birlikte alınmaktadır.

Tırnak batmalarında kimyasal matrisektomi yöntemiyle batan kısım tamamen çıkarılmakta, ardından potasyum hidroksit veya fenol uygulaması yapılarak tekrarlamaması sağlanmaktadır.

Tırnakta mevcut hastalıkların tanısını koymak için de biyopsi alınmakta, tırnakta ortaya çıkan kitleler veya kistler de uygun yöntemlerle çıkarılmaktadır.

Ben Alınması

Ben (Nevüs), deride melanosit denilen hücre kümelerinin neden olduğu sıklıkla kahverengi yuvarlak yapılardır. Boyutları değişkenlik göstermekte olup deri hizasında ve deriden kabarık olabilirler. Vücudumuzun her bölgesinde bulunabilirler ve bazen bulunduğu yer itibariyle bazen de boyut ve kabarıklık nedeniyle kişide rahatsızlığa neden olabilir. Öncelikle benin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu dermatolog tarafından dermoskop aletiyle

Deri Tümörlerinin Alınması

Tümör, vücudumuzda sıklıkla sonradan ortaya çıkan iyi huylu veya köyü huylu olabilen kitlelere verilen genel isimdir. En büyük organımız olan derinin de iyi huylu ve kötü huylu tümörleri mevcut olup bunlar gerek kozmetik olarak gerekse yayılmasını engellemek ve tedavi amacıyla cerrahi olarak çıkarılabilir. Deri eki tümörleri, bazal hücreli kanserler, skuamöz hücreli kanserler deride en çok

Tırnak Batması

Tırnak hem kozmetik hem de fonksiyonel olarak en önemli organlarımızdan biridir. Tırnak batması sıklıkla ayak parmaklarımızda genellikle travma ve basıya bağlı olarak görülen, tırnak organının etrafını kaplayan derinin içine doğru büyümesi sonucunda ağrı, batma hissi, morarma ve iltihaba neden olması durumudur. Oldukça rahatsız edici bir durum olan tırnak batması, kişinin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayabilir, bakteriyel

Tırnak Bozuklukları

Fonksiyonel ve kozmetik olarak en önemli organlarımızdan biri olan tırnak, pek çok organlarımızdan biri olan tırnak pek çok durumda hem şekil hem fonksiyon olarak bozulabilir. Tırnağın üretildiği matriks bölgesi, tırnak yatağı ve tırnak plağı bozulmaların en sık görüldüğü bölgelerdir. Bu bölgelerdeki enfeksiyon ve çeşitli iyi huylu ve kötü huylu tümörler, travma, ilaçlar ve sistemik hastalıklar