Dermocerrahi

Dermatocerrahi uygulamalar hastalarımızda eksizyonel biyopsi, punch biyopsi, shave eksizyon ve tırnak cerrahisi şeklinde yapılmaktadır.

Kanser şüphesi olan, hızlı büyüyen, şekil ve renk değişikliği olan, kanayan benlerin uygun yöntemlerle çıkarılmaktadır.

Deri kanserlerinde önce punch biyopsi yöntemiyle ön biyopsi alınarak tanı konulmakta, sonrasında tamamen çıkarılmaktadır.

Kistler de cerrahi yöntemlerle kesesiyle birlikte alınmaktadır.

Tırnak batmalarında kimyasal matrisektomi yöntemiyle batan kısım tamamen çıkarılmakta, ardından potasyum hidroksit veya fenol uygulaması yapılarak tekrarlamaması sağlanmaktadır.

Tırnakta mevcut hastalıkların tanısını koymak için de biyopsi alınmakta, tırnakta ortaya çıkan kitleler veya kistler de uygun yöntemlerle çıkarılmaktadır.

Dermatocerrahi ünitemizde tüm işlemler lokal anestezi ile yapılmaktadır. Lezyon işaretlenerek önce lokal anestezi ile bölge uyuşturulmakta, ardından bistüri ile kesilerek çıkarılmaktadır. Daha sonra bölgeye uygun sütür materyali ile dikilmektedir. Dikişler baş-boyunda 5-7 gün, gövde ve kollarda 2 hafta, bacaklarda ise 14-21 günde alınmaktadır. Hastanın kullandığı kan sulandırıcıları kesmesine genellikle gerek yoktur. Eksizyona gelirken tok karna olmalısınız.

Ben Alınması

Ben (Nevüs), deride melanosit denilen hücre kümelerinin neden olduğu sıklıkla kahverengi yuvarlak yapılardır. 

Boyutları değişkenlik göstermekte olup deri hizasında ve deriden kabarık olabilirler.

Deri Tümörlerinin Alınması

Tümör, iyi huylu veya köyü huylu olabilen kitlelere verilen genel isimdir.  

Derinin de iyi huylu ve kötü huylu tümörleri mevcut olup bunlar gerek kozmetik olarak gerekse yayılmasını engellemek ve tedavi amacıyla cerrahi olarak çıkarılabilir. 

Tırnak Batması

Tırnak batması sıklıkla ayak parmaklarımızda genellikle travma ve basıya bağlı olarak görülen, tırnak organının etrafını kaplayan derinin içine doğru büyümesi sonucunda ağrı, batma hissi, morarma ve iltihaba neden olması durumudur. 

Tırnak Bozuklukları

Fonksiyonel ve kozmetik olarak en önemli organlarımızdan biri olan tırnak, pek çok organlarımızdan biri olan tırnak pek çok durumda hem şekil hem fonksiyon olarak bozulabilir. Tırnağın üretildiği matriks bölgesi, tırnak yatağı ve tırnak plağı bozulmaların en sık görüldüğü bölgelerdir.