Deri Hastalıkları

Tinea İnguinalis

Tinea inguinalis (kasık mantarı), derinin yüzeyel mantar hastalıklarından biridir. Derinin mantar hastalıkları, sıklıkla dermatofit denilen mantarların deriyi enfekte etmesi ile meydana gelen bir durumdur. 

Tinea Korporis

Tinea Korporis (vücut mantarı), derinin yüzeyel mantar hastalıklarından biridir. Derinin mantar hastalıkları, sıklıkla dermatofit denilen mantarların deriyi enfekte etmesi ile meydana gelen bir durumdur. 

Tinea Pedis

Tinea Pedis ( Ayak Mantarı), derinin yüzeyel mantar hastalıklarından biridir. Derinin mantar hastalıkları, sıklıkla dermatofit denilen mantarların deriyi enfekte etmesi ile meydana gelen bir durumdur. 

Tinea Versikolor (Sam Yeli Mantarı)

Dermapen (mikroiğneleme), milimetrik çok sayıda iğne ile deride mikro hasar oluşturarak kolajen üretimini ve deri beslenmesini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır. 

Uçuk (Herpes)

Uçuk, Herpes Simpleks Virüs’ün (HSV) neden olduğu, sıklıkla ağız, yüz çevresi ve genital bölgede ağrılı ve kızarık içi su dolu kabartılarla ile seyreden, viral bir enfeksiyondur. 

Ürtiker

Ürtiker, diğer adıyla Kurdeşen, vücudun çeşitli bölgelerinde birkaç milimetre ile santimetre boyutlarında deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı “ürtika” adı verilen lezyonlarla seyreden bir hastalıktır.

Uyuz (Skabiyez)

Uyuz, diğer adıyla Skabiyez, Sarcoptes scabei isimli bir parazitin deriye yerleşerek yol açtığı, geceleri artan ve uykudan uyandıracak şiddette kaşıntıya neden olan paraziter bir hastalıktır.

Vitiligo

Vitiligo, derimize rengini veren melanin adlı pigmentin kaybı nedeniyle oluşan deride beyaz renkli adacıklarla seyreden kronik bir deri hastalığıdır. Genellikle çocukluk çağında başlar ve vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilir. 

Zona

Zona, su çiçeği virüsünün yol açtığı, ağrılı içi su dolu kabarcıklarla seyreden viral bir hastalıktır. Gece yanığı olarak da bilinir. Sıklıkla ileri yaşlarda görülmesine rağmen gençlerde hatta çocuklarda da görülebilir.