Sunumlarım

Bahar Sempozyumu 2017
İzotretinoin Sunumum

Aile Hekimliğinde
Akne Yönetimi Sunumum

Aknede Güncel Topikal Tedaviler Sunumum

Aknede Sistemik Tedavi Seçimi Sunumum

Aknede Topikal Antibiyotikler Sunumum

Aile hekimliği Dermatoloji Okulu 2018 sunum

Çocuklarda Akne Tedavisi Sunumum

Çok Merkezli Çalışmaları Nasıl Organize Ediyoruz

Covid 19’un Psoriatik Hastalığa Etkisi

Covid Dönemi Hidradenitis Supurativa Tedavisi

Darbant UVB Fototerapi Protokolleri

Erişkin Akne Patogenezden Tedaviye Farklılıklar 

Fototerapi Nadir Kullanım Alanları Sunumum

Guidelines for Acne Therapy Sunumum

Hidradenitis Supurativada Hangi Hastada Biyolojik Tedavi

İlaç Reaksiyonlarında Hasta Yönetimi Sunumum

İnflamatuvar Hastalıklarda Topikal Antibiyotikler Sunumum

Inverse Conditions in Dermatology Sunumum

İpler ve Sütur Teknikleri Sunumum

İzotretinoin Tedavisinde Gri Alanlar

Onikomikoz Tedavisinde Zorluklar Sunumum

Probiotics and Prebiotics Sunumum

Psoriasis Challenge Cases sunumum

Psoriasis Komorbiditelere Göre Güncel Tedavi

Psoriasis Nasıl Tanıyalım, Nasıl Tedavi Edelim 

Psoriasis Patogenezi Sunumum

Psoriasisin İmmünsüpresif Tedavisinde Eşlik Eden Enfeksiyonlara Yaklaşım Sunumum

Psoriatik Hastalıkta Komorbiditelerin Yönetimi Sunumum

Rozase Güncel Yol Haritaları

The Metabolic Syndrome Related Diseases