SUNUMLARIM

Bahar Sempozyumu 2017 İzotretinoin Sunum

Aile Hekimliğinde Akne Yönetimi Sunumum

Aknede Güncel Topikal Tedaviler Sunumum

Aknede Sistemik Teadvi Seçimi Sunumum

Aknede Topikal Antibiyotikler Sunumum

Aile hekimliği Dermatoloji Okulu 2018 sunum

Çocuklarda Akne Tedavisi Sunumum

Çok Merkezli Çalışmaları Nasıl Organize Ediyoruz Sunumum

Covid 19’un psoriatik hastalığa etkisi

Covid Dönemi Hidradenitis Supurativa Tedavisi sunumum

Darbant UVB Fototerapi protokolleri sunumum

Erişkin Akne Patogenezden Tedaviye Farklılıklar Sunumum

Fototerapi Nadir Kullanım Alanları Sunumum

Guidelines for Acne Therapy Sunumum

Hidradenitis Supurativada Hangi Hastada Biyolojik Tedavi

İlaç Reaksiyonlarında Hasta Yönetimi Sunumum

İnflamatuvar Hastalıklarda Topikal Antibiyotikler Sunumum

Inverse Conditions in Dermatology Sunumum

İpler ve Sütur Teknikleri Sunumum

İzotretinoin Tedavisinde Gri Alanlar

Onikomikoz Tedavisinde Zorluklar Sunumum

Probiotics and Prebiotics Sunumum

Psoriasis challenge cases sunumum

Psoriasis komorbiditelere göre güncel tedavi

Psoriasis Nasıl Tanıyalım, Nasıl Tedavi Edelim sunumum

Psoriasis patogenezi sunumum

Psoriasisin immünsüpresif tedavisinde eşlik eden enfeksiyonlara yaklaşım sunumum

Psoriatik hastalıkta komorbiditelerin yönetimi sunumum

Rozase Güncel Yol Haritaları

The metabolic syndrome related diseases