Deri Tümörlerinin Alınması

Tümör, vücudumuzda sıklıkla sonradan ortaya çıkan iyi huylu veya köyü huylu olabilen kitlelere verilen genel isimdir.

En büyük organımız olan derinin de iyi huylu ve kötü huylu tümörleri mevcut olup bunlar gerek kozmetik olarak gerekse yayılmasını engellemek ve tedavi amacıyla cerrahi olarak çıkarılabilir.

Deri eki tümörleri, bazal hücreli kanserler, skuamöz hücreli kanserler deride en çok görülen tümörler olup, uygun cerrahi işlemle çıkarılmaları gerekmektedir.

Dermatoloji uzmanları deri cerrahisi konusunda yetkin olup kliniğimizde deri tümör eksizyon operasyonları yapılmaktadır.