Uçuk (Herpes)

Uçuk, Herpes Simpleks Virüs’ün (HSV) neden olduğu, sıklıkla ağız, yüz çevresi ve genital bölgede ağrılı ve kızarık içi su dolu kabartılarla ile seyreden, viral bir enfeksiyondur.

Bu kabartılar sonradan açılarak ülserleşir. Tip 1 HSV ağız ve yüzü tutarken Tip 2 HSV genital bölgede lezyonlara neden olur, ancak her iki tip de vücudun herhangi bir yerinde enfeksiyona neden olabilir.

HSV aktif lezyon varlığında bulaşıcı bir viral hastalıktır, deri teması ile bulaşır. Dudak bölgesinde görülen uçuk, genital bölgede görülen ağrılı ülserler, parmakta görülen herpetik dolama HSV enfeksiyonlarına örnek olarak verilebilir. Uçuk zaman içinde üst solunum yolu enfeksiyonları, stres, güneş maruziyeti ve hormonal değişiklikler ile tekrarlayabilir. Uçuk tedavisi Dermatologlar tarafından yapılmaktadır.

Tedavide topikal (krem) tedaviler, sistemik tedaviler (antiviral) kullanılır.

Yılda altıdan fazla uçuk geçiren kişilerde baskılama tedavisi yapılmakta ve ataklar önlenebilmektedir.