Tinea İnguinalis

Tinea inguinalis (kasık mantarı),  derinin yüzeyel mantar hastalıklarından biridir.

Derinin mantar hastalıkları, sıklıkla dermatofit denilen mantarların deriyi enfekte etmesi ile meydana gelen bir durumdur. Toplumda en sık görülen deri hastalıkları içinde yer alır.

Kasık mantarının en sık bulgusu kasık arası bölgesinde kaşıntı ve renk değişikliğidir. Kenar aktivasyonu izlenen eritemli üzeri yer yer skuamlı kaşıntılı plak lezyonlar olarak izlenir. Sıklıkla kasık bölgesinin hava almaması ve nemli kalması sonucunda mantarların çoğalmasına uygun bir ortam oluşur.

Bu nedenle hastalığın tedavisinde topikal antifungallerin yanı sıra kasık bölgesinin kuru ve temiz tutulması önemli rol oynar. Kasık mantarı tedavisi Dermatologlar tarafından yapılmaktadır.

Tedavide koruyucu önlemler, topikal ve sistemik antifungal ilaçlar kullanılmaktadır.