Vitiligo

Vitiligo, derimize rengini veren melanin adlı pigmentin kaybı nedeniyle oluşan deride beyaz renkli adacıklarla seyreden kronik bir deri hastalığıdır.

Genellikle çocukluk çağında başlar ve vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilir. Vücudun sadece bir bölgesini veya daha geniş yüzeyleri etkileyebilir. Vitiligonun sebebi olan melanin kaybında vücudun kendine karşı geliştirdiği antikorlar suçlanmaktadır, bu nedenle ek hastalıklar eşlik edebilir.

En sık tiroid hastalıkları eşlik eder. Vitiligo tedavisi dermatologlar tarafından yapılmaktadır. Tedavide topikal (krem) tedaviler, ışık tedavisi, sistemik tedaviler ve lazer kullanabilir.

Tedaviye yanıtın kişiden kişiye değiştiği ve görece uzun sürebileceği, hastalığın tekrarlayabileceği unutulmamalıdır.