İmpetigo, Stafilokok ve Streptokok cinsi bakterilerin neden olduğu yüzeyel bir deri enfeksiyonudur. Çocuklarda sık görülür ve bulaşıcıdır.

Püstül adı verilen iltihap dolu minik kabarcıklar ve bal rengi kurutlarla karakterize bir hastalıktır. Hafif derecede ateş görülebilir. Hastalık 2-4 hafta içinde kendiliğinden iz bırakmadan gerileyebilir. İmpetigo tedavisi Dermatologlar tarafından yapılmaktadır.

Tedavide sıklıkla topikal (krem) ve sistemik antibiyotikler kullanılır.