Oral Aftlar, ağız içinde sıklıkla travmaya bağlı görülen beyaz renkli ağrılı küçük ülserlerdir.

Herhangi bir hastalıktan bağımsız olarak birçok insanda görülebilir ve iz bırakmadan 1-2 hafta içinde iyileşirler. Minör, majör ve herpetiform olmak üzere tipleri vardır. Oral aftlar sıklıkla tekrarlıyorsa, bazı hastalıklarla ilişkili olma ihtimali vardır. Bu hastalıklardan bazıları Behçet hastalığı, Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı ve Ülseratif kolit gibi hastalıklardır. Ayrıca ısırma, vitamin eksiklikleri, viral hastalıklar ve diş macunu gibi ağız içiyle temas eden kimyasallara bağlı görülebilmektedir. Tekrarlayan oral aft varlığında nedeni araştırılmalıdır. Tekrarlayan oral aft tedavisi dermatologlar tarafından yapılmaktadır.

Topikal (krem) tedaviler, sistemik tedaviler ve altta yatan nedenlerin tedavi edilmesi başlıca tedavi yöntemleridir.