Dermoskopi (Dermatoskopi), dermoskop adı verilen bir çeşit mikroskop ile derinin incelenmesine verilen genel isimdir. Bu özel cihaz yardımıyla Dermatologlar deri üzerindeki şüpheli lezyonların yüzey özelliklerini, rengini, sınırlarını detaylı olarak inceleme olanağı bulur. Melanom başta olmak üzere deri kanserlerinin ve pek çok deri lezyonunun tanısının konulmasında çok önemli bir yer tutar. Aynı zamanda saç hastalıklarında (trikoskopi), tırnak hastalıklarında, deri hastalıklarının ayrımında ve Sistemik Skleroz gibi bazı bağ dokusu hastalıklarının tanısında (kapilleroskopi) yaygın olarak kullanılmaktadır.