Derinin mantar hastalıkları, sıklıkla dermatofit denilen mantarların deriyi enfekte etmesi ile meydana gelen bir durumdur. Yüzeyel ve derin mantar enfeksiyonları olarak ikiye ayrılır. Derin mantar enfeksiyonları ülkemizde nadir görülmekte olup yurtdışı seyahati veya bağışıklık sistemini baskılayan durumlarda görülmektedir. Yüzeyel mantar infeksiyonları ise toplumda en sık görülen hastalıklardan biridir. En sık görülenleri Tinea Pedis (ayak mantarı), Tinea İnguinalis (kasık mantarı), Tinea unguium ( tırnak mantarı), Tinea korporis ve Tinea kapitis (Saçlı deri mantarı) ve Tinea versikolor (samyeli mantarı)’dır. Saçlı deri mantarı ve Tinea korporis çocukluk çağında sık görülmekte olup diğer mantar enfeksiyonları erişkinlerde daha sıktır. Mantar hastalıklarında en çok görülen şikayet kaşıntıdır. Derinin mantar hastalıklarının tedavisi Dermatologlar tarafından yapılmaktadır. Tedavide topikal ve sistemik antifungaller kullanılmakta ve tekrarlamaması için koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.