Mikozis Fungoides, en sık görülen deri lenfomasıdır. Lenfomalar, lenfosit denilen bağışıklık hücrelerinin vücudun kontrolünden çıkması ve kanserleşmesi sonucu oluşmaktadır, bu hücrelerin deriyi tutması sonucunda en sık görülen tablo ise Mikozis Fungoidesdir.

Sıklıkla ileri yaşta kaşıntılı veya asemptomatik yama ve plaklarla seyreder, ileri evrelerde tümörleşir ve kana yayılabilir. Nadir olmakla birlikte çocuklarda da görülebilen bu hastalık sıklıkla oldukça yavaş ilerler ve uzun seyirlidir, erken tanı ve uygun tedavi altında hastalar yıllarca normal yaşantısını devam ettirebilir. Mikozis Fungoides tanısı klinik şüphe halinde deriden ufak bir parça alınarak parçanın patolojik incelemesi ile konulmaktadır. Mikozis Fungoides tedavisi dermatologlar tarafından yapılmaktadır. İleri evredeki hastalarda ise hematolog ve onkologlarla birlikte takip edilmektedir.

Tedavide hastalığın evresine göre topikal (krem) tedaviler, sistemik tedaviler, ışık tedavisi, kemik iliği transplantasyonu gibi seçenekler kullanılabilir.