Sarkoidoz, akciğer başta olmak üzere deri ve birçok organı etkileyen multisistemik granülomatöz bir hastalıktadır.

Tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte bağışıklık sistemi hücrelerinin tetiklenerek “granülom” adı verilen yapılar oluşmasıyla seyreder. Kutanöz sarkoidoz, sarkoidozun deri tutulumudur ve bu hastaların bir kısmında yalnızda deri bulguları gözlenir, diğer organ tutulumları izlenmeyebilir. Kutanöz sarkoidozda eritema nodozum adı verilen genellikle bacak ön yüzde kızarık ve ağrılı para şeklinde lezyonlar, deri altı nodüller, morumsu-kırmızı-kahverengi plak lezyonlar başlıca izlenmektedir. Bu hastalıkla yara izi ve dövme olan bölgelerde kalınlaşmalar (yara izi sarkoidozu) izlenebilmektedir. Kutanöz Sarkoidozun tedavisi diğer branşlar eşliğinde Dermatologlar tarafından yapılmaktadır.

Tedavide topikal (krem) tedaviler, sistemik tedaviler, ILS, lazer tedavileri kullanılmaktadır.