Saç dökülmesi, erkek ve kadınlarda oldukça sık görülen, saç kaybı ile giden ve saç yoğunluğunda seyrelme, kellik gibi durumlarla sonuçlanabilen bir durumdur. Her saç telinin bir ömrü olup gelişimini tamamladıktan sonra dökülür. Her iki cinsiyette de günde 100 tele kadar olan dökülmeler normal karşılanır. Normal dışı dökülmeler ise belirli bir alanda yoğunlaşan veya 100 teli aşan dökülmelerdir. Normal dışı dökülmelere örnek olarak erkek tipi saç dökülmesi (Androgenetik alopesi), tepkisel dökülme (Telogen Effluvium) ve skar bırakan alopesi (liken pilanopilaris, sarkoidoz, lupus, psödopelad gibi) verilebilir. Öncelikle saç dökülmesinin hangi tip olduğuna klinik, mikroskobik, dermoskopik, gereken hastalarda biyopsi yapılarak karar verilir. Sonrasında nedeni saptanmaya çalışılır ve tedavi planlanır.

En sık görülen saç dökülmesi tipleri erkek tipi dökülme ve tepkisel dökülmedir.

Erkek tipi dökülme (androgenetik alopesi)

Erkeklik hormonlarına bağlı ve sıklıkla genetiktir. Ailede de benzer dökülme ve kellik öyküsü sıklıkla mevcuttur. Hormonlara bağlı olduğu için ergenlik sonrası ortaya çıkar. Dökülmenin belli bir paterni mevcuttur, seyrelme tepeden ve ön-kenarlardan başlar. Kadınlarda görülen versiyonuna kadın tipi saç dökülmesi denir ve kellik nadir olsa da saçlarda özellikle orta hatta çam ağacı şeklinde incelme ve seyrelme görülür.

Tepkisel saç dökülmesi (telogen effluvium) ise stres, enfeksiyonlar, ilaçlar ve cerrahi operasyonlar gibi durumlardan sonra görülen ani başlangıçlı yaygın dökülmedir. Erkek tipi dökülmeden en önemli farkı kısa sürede yoğun saç kaybı ve bu kaybın tüm saçlı deriden olmasıdır. Demir ve vitamin eksiklikleri de neden olabilmektedir. Bu dökülmede tam açılma ve kellik beklenmemektedir.

Saç dökülmesi tedavisinde uygulanabilecek bir çok seçenek vardır. Kişiye özel muayene ile en uygun tedavi bulunur. Tedavi seçenekleri arasında minoxidil ve finasterid, demir ve vitamin eksikliklerini yerine koyma, altta yatan hastalığa yönelik tedavi, PRP, mezoterapi, dermapen ve saç ekimi gibi yöntemler yer alır.